Jak si vybrat POHODU

Tento článek Vám pomůže při orientaci v licencích programu POHODA.

Varianty Pohody

Program POHODA existuje v několika variantách, které Vám přinášejí za různé ceny různé funkce. Po kliknutí na variantu se Vám zobrazí více informací.

 • MINI - základní daňová evidence s možností fakturace
 • LITE - daňová evidence bez skladů a mezd
 • STANDARD - daňová evidence včetně skladů a mezd
 • JAZZ - žádné účetnictví, pouze fakturace a sklady
 • PROFI - účetnictví bez skladů a mezd
 • PREMIUM - účetnictví včetně skladů a mezd
 • KOMPLET - účetnictví i daňová evidence včetně skladů a mezd

Výběr varianty obvykle začíná otázkou, zda vedete účetnictví, daňovou evidenci nebo nic, protože máte externí účetní, která má jiný vlastní program. Dále je důležité jestli potřebujete sklady nebo mzdy.

Řady Pohody

Program POHODA si můžete zakoupit ve třech řadách, které Vám přinášejí různou úroveň výkonu a další speciální funkce:

 • MDB - základní řada je nejvhodnější pro využití na jednom počítači nebo v malých sítích s nevelkým počtem záznamů. Počet záznamů nelze přesně určit - jedná se řádově o tisíce za rok. Při vyšším počtu uživatelů je zátěž vyšší a tedy vhodný počet záznamů nižší.
 • Například malá síť o třech uživatelích může dobře snést 5-10 tisíc faktur za rok. Větší síť o osmi uživatelích by už mohla být přetížena a doporučené množství dokladů se odhaduje na 3-5 tisíc za rok. Výhodou MDB je, že nemusíte pořizovat vyhrazený server pro síťovou práci.
 • SQL - funkčně shodná s MDB, ale data uložená na Microsoft SQL Serveru. Při vhodném hardware serveru umožňuje mnohem vyšší zátěž - i desítky tisíc dokladů za rok, stovky tisíc pohybů na skladě či řádků v účetním deníku. Výhodou SQL je také mnohem bezpečnější uložení databází. Máte-li citlivá a cenná data, tak využijete SQL i z tohoto důvodu. SQL řada vyžaduje pro síťový provoz vyhrazený server s operačním systémem Windows 2008/2012/2014.
 • E1- výkonově shodná s SQL. Navíc však obsahuje funkce, které zvyšují komfort práce se skladem a s účetnictvím, dále máte k dispozici podrobnější přístupová práva a možnost vytváření nových polí do dokladů, nových agend atd. Podívejte se na podrobně na funkce POHODA E1.

Počet pracujících s Pohodou

Program POHODA si volíte dle způsobu využití:

 • Lokální verze pro 1 počítač
 • Síťové verze NET3 nebo NET5 -  Licence pro  3 a  5 počítačů (licence pro 2 nebo 4 počítače neexistuje) umožňuje práci v Pohodě na více počítačích v síti zároveň. Cena NET3 je obvykle 50% navíc proti lokální - tedy každá další licence Vám šetří peníze. Cena NET5 je obvykle 100% navíc proti lokální. Síťovou verzi využijete i při režimu vzdálené práce prostřednictvím terminálové služby. Každý uživatel Windows serveru potřebuje svojí licenci.
 • Další síťové licence CAL. Pokud máte NET5, tak již další licence od šesté výše kupujete po jedné dle potřeby.
 • Nesíťové licence pro další samostané počítače MLP. Pokud potřebujete více nezávislých počítačů. Nemusíte kupovat opět plnou verzi, ale stačí MLP licence. Využijí například účetní firmy, pokud má každá svůj počítač a svoji POHODU a nechce pracovat v síťovém režimu.

K programu POHODA si navíc můžete zakoupit různé doplňky:

 • KASA - samostatné prodejní místo obvykle mimo objekt, kde je program POHODA
 • PZD - sehrávání dat mezi pobočkami
 • ANGLICKÉ ROZHRANNÍ - pro anglicky mluvící uživatele